The Chinese Society of Hepatology position statement on the redefinition of fatty liver disease.

Like Comment
Fatty liver disease associated with metabolic dysfunction is of increasing concern in mainland China, the world's most populous country. The incidence of fatty liver disease is highest in China, surpassing the incidence in European countries and the USA. An international consensus panel recently published an influential report recommending a novel definition of fatty liver disease associated with metabolic dysfunction. This recommendation includes a switch in name from nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) to metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) and adoption of a set of positive criteria for disease diagnosis that are independent of alcohol intake or other liver diseases. Given the unique importance of this proposal, the Chinese Society of Hepatology (CSH) invited leading hepatologists and gastroenterologists representing their respective provinces and cities to reach consensus on alternative definitions for fatty liver disease from a national perspective. The CSH endorsed the proposal of changing the term NAFLD to MAFLD (supportedby 95.45% or participants). We expect that the new definition will result in substantial improvements in health care for patients and advance disease awareness, public health policy, and political, scientific and funding outcomes for MAFLD in China.


View the full article @ Journal of Hepatology


Get PDF with LibKey
Authors: Yuemin Nan, Jihong An, Jianfeng Bao, Hongsong Chen, Yu Chen, Huiguo Ding, Xiaoguang Dou, Zhongping Duan, Jiangao Fan, Yanhang Gao, Tao Han, Ying Han, Peng Hu, Yan Huang, Yuan Huang, Jidong Jia, Jiaji Jiang, Ying'an Jiang, Jie Li, Jun Li, Rongkuan Li, Shuchen Li, Wengang Li, Yufang Li, Shumei Lin, Jingfeng Liu, Shourong Liu, Lungen Lu, Qinghua Lu, Xinhua Luo, Xiong Ma, Huiying Rao, Hong Ren, Wanhua Ren, Jia Shang, Li Shi, Minghua Su, Bingyuan Wang, Rongqi Wang, Lai Wei, Zhili Wen, Biao Wu, Jing Wu, Shaojie Xin, Huichun Xing, Jinghang Xu, Ming Yan, Jiming Yang, Jinhui Yang, Li Yang, Yongfeng Yang, Yanyan Yu, Liaoyun Zhang, Lingyi Zhang, Xinxin Zhang, Yuguo Zhang, Yuexin Zhang, Jingmin Zhao, Shousong Zhao, Huanwei Zheng, Yongjian Zhou, Yongning Zhou, Hui Zhuang, Weize Zuo, Xiaoyuan Xu, Liang Qiao

ClinOwl

The wider, wiser view for healthcare professionals. ClinOwl signposts the latest clinical content from over 100 leading medical journals.
6577 Contributions
2 Followers
0 Following